CE-sertifiointi

CE-sertifiointi

Huvivenedirektiivi on vuodesta 1998 lähtien edellyttänyt, että EU:n alueella käyttöön otettavat tai markkinoille saatettavat huviveneet CE-sertifioidaan.

Sertifioinnissa voidaan käyttää erilaisia moduuleja. Käytettävään moduuliin vaikuttaa rungon pituus sekä toivottu suunnittelukategoria.

Vähintään 12 metrin pituinen vene on aina sertifioitava B- tai G-moduulin mukaan, mikäli se halutaan A-, B- tai C-kategoriaan. D-kategoriassa voidaan käyttää myös A1- tai A-moduuleja.

Alle 12 metrin pituinen vene voidaan sertifioida A- ja B-kategoriaan B-, G- tai A1-moduulin mukaan. C- ja D-kategorioissa voidaan käyttää myös itsesertifiointia (A-moduuli).

Hinnat

B- G- ja PCA-moduulien mukaiset sertifioinnit: 4000-6000EUR.

A1-moduulin mukainen sertifiointi: n. 2000EUR.

A-moduuliin tarvittavat testit ja dokumentaatio: 700-1000EUR.

Moduulit

A-moduuli on ns. itsesertifiointi jossa valmistaja itse varmistaa, että tuote täyttää direktiivin vaatimukset.

A1-moduuli on jatkoa moduulille A, jossa ilmoitettu laitos suorittaa tuotteelle vakavuuden, varalaidan ja kelluvuuden tarkastuksen.

B-moduuli on EY-tyyppitarkastus, jossa ilmoitettu laitos suorittaa tuotteelle tyyppitarkastuksen ja antaa siitä tyyppitarkastustodistuksen. Ilmoitettu laitos suorittaa kaikki tarkastustehtävät, jotka venemallille vaaditaan vaatimustenmukaisuuden vakuutukseen (Declaration of Conformity). Lisäksi ilmoitettu laitos tarkastaa ja hyväksyy valmistajan laatiman teknisen dokumentaation, jonka mukaan veneitä valmistetaan tuotannossa.

G-moduuli on yksikkökohtainen tarkastus, jossa ilmoitettu laitos tarkastaa määrätyn tuotteen. Tämä käsittää tuotteen teknisen tarkastuksen, valmistus- ja lopputarkastuksen. G-moduuli soveltuu esim. one-off-veneiden sertifiointiin.

PCA on ns. jälkisertifiointi (Post Construction Assessment), joka voidaan tehdä esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tuodulle veneelle tai työnveneelle, joka otetaan käyttöön huviveneenä. Sisällöltään PCA on sama kuin G-moduuli.

Comments are closed.