CE-Certifiering

CE-certifiering

Från och med 1998, har fritidsbåtsdirektiven krävt att fritidsbåtar som ställs på marknaden inom EU skall vara CE-certifierade.

Olika moduler kan användas för certifieringen. Den tillämpbara modulen är beroende på skrovlängd och eftersträvad konstruktionskategori.

Om båten är minst 12 m lång, bör den certifieras enligt modul B eller G, om den eftersträvade kategorin är A, B eller C. För kategori D kan modul A1 eller modul A också användas.

En båt under 12 m kan certifieras till kategori A eller B enligt moduler B, G eller A1. För kategorier C och D kan modul A också användas.

Pris

Certifiering enligt modul B, G eller PCA: 4000-6000EUR.

Certifiering enligt modul A1: cirka 2000EUR.

Tester och dokumentation för modul A: 700-1000EUR.

Moduler

Modul A är en ”självcertifiering”, där tillverkaren själv försäkrar sig om att produkten uppfyller direktivets krav.

Modul A1 är en fortsättning på modul A, där det anmälda organet genomför en delkontroll av produkten, dvs. stabilitets-, fribords- och flytbarhetskontroll.

Modul B är en EG-typkontroll, i vilken det anmälda organet genomför en typkontroll på produkten, och ger ett typintyg för detta. Det anmälda organet genomför alla kontrolluppgifter som krävs för försäkran om överensstämmelsen (Declaration of Conformity). Därtill kontrollerar och godkänner det anmälda organet den av tillverkaren framställda tekniska dokumentationen, enligt vilken båtarna framställs i produktionen.

Modul G är en kontroll för det enskilda exemplaret. Det anmälda organet kontrollerar den bestämda produkten. Detta omfattar teknisk kontroll av produkten samt en produktionskontroll och en slutkontroll. Modul G lämpar sig t.ex. för one-off båtar.

PCA (Post Construction Assessment) lämpar sig för båtar som importeras från utanför EU, eller t.ex. för arbetsbåtar som förvandlas till fritidsbåtar. I praktiken är PCA samma som modul G.

Kommentarer är stängda.